Giới thiệu

Khoa Dược  »  Giới thiệu


Bộ môn Hóa phân tích - Kiểm nghiệm

                                          

Giới thiệu chung

Bộ môn Hóa phân tích - Kiểm nghiệm thuộc Khoa Dược, trường Đại học Lạc Hồng được thành lập cùng với Khoa Dược vào năm 2013. Văn phòng bộ môn đặt tại phòng I202 cơ sở 6, trường Đại học Lạc Hồng.

Bộ môn Hóa Phân tích - Kiểm nghiệm là bộ môn thuộc cả hai khối cơ bản và khối nghiệp vụ của Khoa Dược nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản và nghiệp vụ về phân tích và kiểm nghiệm nguyên liệu làm thuốc, dược phẩm, mỹ phẩm cho chương trình đào tạo Dược sĩ đại học: Lý thuyết Hóa phân tích 1 & 2, Lý thuyết Kiểm nghiệm, Lý thuyết Phân tích dụng cụ, Thực hành Hóa phân tích 1 & 2, Thực hành Kiểm nghiệm, Thực hành Phân tích dụng cụ. Bên cạnh đó Bộ môn còn tham gia nghiên cứu khoa học, hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp, hướng dẫn các đề tài của học sinh THPT tham gia kỳ thi Khoa học kỹ thuật.


Nhân sự bộ môn bao gồm:

 

 

 

 

 

 

Đối tượng giảng dạy: sinh viên hệ đại học chính quy, đại học liên thông.

Mục tiêu giảng dạy:

Bộ môn Hóa phân tích – Kiểm nghiệm giảng dạy các môn lý thuyết và thực hành Hóa phân tích 1 (HPT1), Hóa phân tích 2 (HPT2), Kiểm nghiệm (KN) và Phân tích dụng cụ (PTDC).

HPT 1 và 2 là các môn học cơ sở cung cấp các kiến thức cơ bản về hóa học phân tích (định tính, định lượng, phân tích bằng dụng cụ và máy móc) làm nền tảng cho sinh viên Dược tiếp thu và ứng dụng tốt hơn các môn chuyên ngành như: Bào chế, Hóa dược, Dược lực, Kiểm nghiệm thuốc…

Kiểm nghiệm thuốc là môn chuyên ngành, cung cấp cho sinh viên các kiến thức liên quan đến nghiệp vụ kiểm nghiệm (các quy định, các bộ tiêu chuẩn của công tác kiểm nghiệm thuốc, các chỉ tiêu phải thực hiện khi kiểm nghiệm nguyên liệu và các dạng bào chế khác nhau để đáp ứng được các yêu cầu mang tính pháp lý nhằm đưa thuốc đảm bảo chất lượng ra thị trường).

Phân tích dụng cụ cung cấp các kiến thức chuyên sâu về hóa học phân tích sử dụng các máy móc hiện đại, ứng dụng vào nghiệp vụ kiểm nghiệm (hiệu chuẩn các trang thiết bị máy móc, thử độ ổn định thuốc, xác định hạn dùng, tuổi thọ của thuốc, xây dựng và thẩm định tiêu chuẩn cơ sở).

Học phần thực hành giúp minh họa lại các kiến thức lý thuyết đã được học. Sinh viên được trang bị các kỹ năng thực hành định tính, định lượng, phân tích bằng dụng cụ và máy móc, ứng dụng kiểm nghiệm một số nguyên liệu và dược phẩm theo tiêu chuẩn cơ sở và Dược điển Việt Nam.

Hướng nghiên cứu

- Xây dựng và thẩm định quy trình phân tích bằng các phương pháp UV-Vis, AAS, HPLC.

- Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cho dược phẩm, dược liệu và thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

- Thiết lập chất đối chiếu từ dược liệu phục vụ công tác kiểm nghiệm dược liệu và các chế phẩm từ dược liệu. 

- Tổng hợp và thiết lập chất đối chiếu ứng dụng trong kiểm nghiệm tạp chất liên quan.

Hình ảnh phòng thí nghiệm và trang thiết bị (Nếu có, gửi theo file đính kèm đã rar)

 

Giáo trình và tài liệu

  1. Võ Thị Bạch Huệ (2014),  Hóa phân tích  (tập 1), Nhà xuất bản Giáo dục.
  2.  Trần Tử An, Hóa học phân tích. Tập 2, Nhà xuất bản Y học – Hà Nội.
  3. Võ Thị Bạch Huệ, Vĩnh Định (2018), Hóa phân tích (Tập 2), , Nhà xuất bản Y học.
  4. Trần Tử An, Thái Nguyễn Hùng Thu, Hóa học phân tích (Tập 2): Phân tích dụng cụ , Nhà xuất bản Y học – Hà Nội, 2012.
  5. Đặng Văn Hòa - Vĩnh Định –(2013), Kiểm nghiệm thuốc (2013). NXB Y học. 
  6. Trần Tử An (2011),  Kiểm nghiệm dược phẩm. NXB Y học.
  7. Đặng Văn Hòa, Võ Thị Bạch Huệ, (2017) Giáo trình về Ổn định thuốc.
  8. Giáo trình thực tập Hóa phân tích  1,  Bộ môn Hóa phân tích – Kiểm nghiệm thuốc – Đại học Lạc Hồng.
  9. Giáo trình thực tập Hóa phân tích 2, Bộ môn Hóa phân tích – Kiểm nghiệm – Đại học Lạc Hồng .
  10. Giáo trình thực tập Kiểm nghiệm thuốc, Bộ môn Hóa phân tích – Kiểm nghiệm – Đại học Lạc Hồng.

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  126,438       1/195