Giới thiệu

Khoa Dược  »  Giới thiệu


Bộ môn Hóa lý dược

Giới thiệu chung

Bộ môn Hóa lý dược, Khoa Dược, trường đại học Lạc Hồng là một trong những bộ môn ra đời sớm ngay từ những ngày đầu Khoa Dược mới thành lập (2013). Văn phòng bộ môn tại phòng H101, cơ sở Dược, trường đại học Lạc Hồng.

Bộ môn Hóa lý dược đảm nhận trách nhiệm giảng dạy môn Hóa lý dược và Thực hành Hóa lý dược, đây là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo Dược sĩ đại học. Bên cạnh đó Bộ môn còn tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp, hướng dẫn các đề tài của học sinh THPT tham gia kỳ thi Khoa học kỹ thuật tỉnh.

Nhận sự bộ môn bao gồm: 

 

 

Đối tượng giảng dạy: sinh viên hệ đại học chính quy, đại học liên thông.

Mục tiêu giảng dạy: Chương trình giảng dạy của bộ môn cung cấp các kiến thức Hoá Lý cơ bản, đồng thời cập nhật kiến thức hiện đại về Hóa lý dược cần thiết cho sinh viên khi học tập các môn chuyên ngành, cũng như cần cho các Dược sĩ hoạt động nghề nghiệp và nghiên cứu khoa học.

Học phần Hóa lý dược cung cấp các kiến thức cơ sở cần thiết cho dược sĩ thuộc các chuyên ngành khác nhau:

- Đặc điểm cấu trúc, tính chất hóa lý của các hệ phân tán như dung dịch, hỗn dịch, nhũ tương, hệ keo, hệ chứa các tiểu phân nano liên quan đến hiệu lực điều trị và độ an toàn của thuốc, là cơ sở để nghiên cứu thiết kế dạng bào chế của thuốc và quản lý chất lượng thuốc.

- Độ tan, sự phân bố chất tan, hấp phụ, điện hóa học, động hóa học là cơ sở lý thuyết của các phương pháp phân tích hóa lý ứng dụng trong kiểm nghiệm thuốc, độc chất, chiết xuất hoạt chất khi nghiên cứu dược liệu, sinh dược học, dược động học.

Học phần Thực hành Hóa lý dược giúp minh họa lại các kiến thức lý thuyết đã được học, giúp sinh viên thực hiện thành thạo các thao tác bào chế, định tính, định lượng trong hóa lý: điều chế và giải thích được những tính chất của hệ keo, nhũ tương; xác định tốc độ phản ứng và các yếu tố ảnh hưởng; sử dụng thành thạo máy đo pH, máy đo độ dẫn điện.

Hướng nghiên cứu

Hướng  nghiên cứu của Bộ môn tập trung vào các hướng nghiên cứu chính là:

- Nghiên cứu các dạng thuốc trị liệu

- Tổng hợp và tiêu chuẩn hóa các hoạt chất hữu cơ theo tác dụng trị liệu

- Nghiên cứu các thuốc có nguồn gốc tự nhiên từ dược liệu

 

1. Đỗ Minh Quang (2011), Hóa lý Dược, Nhà xuất bản Y học Hà Nội

2. Phạm Ngọc Bùng (2014), Hóa lý Dược, Nhà xuất bản Y học Hà Nội, 2014

3. Bộ môn Hóa lý Dược (2019), Giáo trình Thực hành Hóa lý Dược, Đại học Lạc Hồng,

4. A. Martin (2005), Physical Pharmacy, 6th Edition, Philadelphia, London

5. Leonard Saunders (1991), Principles of Physical Chemistry for Biology and Pharmacy Hardcover – April

6. Mansoor AmijiThomas J. CookCary Mobley (2014), Applied Physical Pharmacy 2/E 2nd Edition, McGraw-Hill Education / Medical

7. S.C. Wallwork (19977), Physical Chemistry for Students of Pharmacy and Biology Paperback.

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  126,804       1/158