Giới thiệu

Khoa Dược  »  Giới thiệu


Bộ môn Vi Ký sinh

Giới thiệu chung

Bộ môn Vi ký sinh thuộc Khoa Dược, trường đại học Lạc Hồng được thành lập cùng với Khoa Dược vào năm 2013. Văn phòng bộ môn ở phòng H201 và H202 cơ sở Dược, trường đại học Lạc hồng.

Bộ môn Vi ký sinh đảm nhận trách nhiệm giảng dạy và trang bị các kiến thức thuộc học phần Y học cơ sở phục vụ cho chương trình đào tạo Dược sĩ Đại học: Lý thuyết Vi sinh, Lý thuyết Sinh học phân tử, lý thuyết ký sinh trùng, Thực hành Vi sinh, Thực hành Sinh học phân tử và thực hành ký sinh trùng. Bên cạnh đó Bộ môn còn tham gia nghiên cứu khoa học, hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp, hướng dẫn các đề tài của học sinh THPT tham gia kỳ thi Khoa học kỹ thuật tỉnh.

Nhân sự bộ môn bao gồm:

 

 

Đối tượng giảng dạy: sinh viên hệ đại học chính quy, đại học liên thông.

Mục tiêu giảng dạy: Cung cấp cho học viên những kiến thức về Y học cơ sở liên quan đến vi khuẩn, virus, ký sinh trùng.

Học phần vi sinh cung cấp cho sinh viên những kiến thức về cấu tạo, đặc điểm sinh lý và di truyền của vi sinh vật...: đặc điểm, khả năng gây bệnh một số vi khuẩn, virus thường gặp. Các cơ chế đề kháng kháng sinh của vi sinh vật, miễn dịch trong nhiễm khuẩn. Các kỹ thuật miễn dịch ứng dụng trong chẩn đoán bệnh do vi sinh vật.

Học phần ký sinh trùng cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về nguyên nhân  gây bệnh, các đặc điểm sinh học, đường lây nhiễm, dịch tễ học, các biểu hiện bệnh lâm sàng, bệnh học, các phương pháp, kỹ thuật xét nghiệm chẩn đoán, nguyên tắc và phác đồ điều trị cũng như nguyên tắc và biện pháp phòng chống những ký‎ sinh trùng và vi nấm thường gặp ở nước ta.   

Học phần sinh học đại cương 2 (SHPT) cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Cơ sở vật chất di truyền cấp độ phân tử, cơ chế sự tự nhân đôi, phiên mã, tổng hợp protein, cơ chế điều chỉnh, đột biến gen và hậu quả.

Hướng nghiên cứu

1. Nghiên cứu thử hoạt tính kháng khuẩn và kháng nấm của mốt số loại cao chiết dược liệu.

2. Nghiên cứu và tối ưu hóa các quy trình định danh một số vi khuẩn gây bệnh.

 

Hình ảnh phòng thí nghiệm và trang thiết bị (Nếu có, gửi theo file đính kèm đã rar)

 

Giáo trình và tài liệu

  • Cao Vân Thu (chủ biên), Vi sinh vật học (sách dùng đào tạo dược sĩ đại học), NXB Giáo dục, 2008.
  • Đoàn Thị Nguyện, Trần Quang Cảnh, Vi Sinh vật, NXB Y học, 2012.Bộ môn Dược liệu, Giáo trình Nhận thức dược liệu, Đại học Lạc Hồng.
  • Cao Văn Thu (chủ biên) 2012. Sinh học đại cương, NXB giáo dục.
  • Nguyễn Văn Thanh (chủ biên) 2009. Sinh học phân tử, NXB giáo dục.Viện Dược liệu, Tài nguyên cây thuốc Việt nam, Nxb. Khoa học kỹ thuật, 1993.
  • Nguyễn Đinh Nga. Ký sinh trùng, NXB Giáo dục, 2012.
  • Lê Thị Xuân. Ký sinh trùng thực hành: dùng cho đào tạo cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y , Hội Tâm lý - Giáo dục học Việt Nam học, 2008.

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  126,793       1/158