Giới thiệu

Khoa Dược  »  Giới thiệu


Bộ môn Hóa sinh

 

 

 

 

 

 

Giới thiệu chung

Bộ môn Hóa sinh thuộc Khoa Dược, trường Đại học Lạc Hồng được thành lập cùng với Khoa Dược vào năm 2013. Văn phòng bộ môn đặt tại phòng I506 cơ sở 6, trường Đại học Lạc Hồng.

Bộ môn Hóa sinh đảm nhận trách nhiệm giảng dạy và trang bị các kiến thức cơ bản về Hóa sinh và Độc chất cho chương trình đào tạo Dược sĩ đại học: Lý thuyết Hóa sinh, Thực hành Hóa sinh, Lý thuyết Độc chất. Bên cạnh đó Bộ môn còn tham gia nghiên cứu khoa học, hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp, hỗ trợ những bộ môn liên quan trong việc nghiên cứu.

 

Nhân sự bộ môn bao gồm:

 

 

 

Đối tượng giảng dạy: sinh viên hệ Đại học chính quy, Đại học liên thông.

Mục tiêu giảng dạy: Cung cấp cho sinh viên kiến thức về cấu trúc và vai trò của các hợp chât hữu cơ trong cơ thể, ý nghĩa của các xét nghiệm hóa sinh, những kiến thức liên quan đến chất độc.

Học phần Lý thuyết Hóa sinh giúp sinh viên biết được cấu trúc và vai trò của các chất hữu cơ trong cơ thể, quá trình chuyển hóa và quá trình trao đổi năng lượng của những chất này, cũng như sự liên quan mật thiết của các chất này với nhau.

Học phần Thực hành Hóa sinh giúp minh họa các kiến thức lý thuyết đã học. Sinh viên được thực hành xét nghiệm các chỉ số sinh hóa, ứng dụng các xét nghiệm này trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý liên quan đến chuyển hóa, tim mạch, nội tiết, hô hấp, dinh dưỡng v.v…Bên cạnh đó, sinh viên được thực hiện các phản ứng định tính giúp phân biệt và hiểu kĩ hơn tính chất của các loại hợp chất hữu cơ.

Học phần Lý thuyết Độc chất giúp sinh viên có kiến thức về tính chất, cách kiểm nghiệm, liều độc của chất độc, cách phòng ngừa và điều trị ngộ độc.

Hướng nghiên cứu

Các nghiên cứu của Bộ môn hướng tới mục tiêu chính là :

1. Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính của các phân tử sinh học

 • Phân lập các phân tử sinh học và nghiên cứu cấu trúc
 • Xác định hoạt tính sinh học của phân tử phân lập được

2. Nghiên cứu và thiết kế KIT định lượng các chỉ số sinh hóa

 • Nghiên cứu và thiết kế KIT định lượng các chỉ số sinh hóa, từ đó ứng dụng để định lượng các thành phần có trong dịch sinh học.
 • Thiết kế que nhúng để xác định nhanh các thành phần có trong dịch sinh học như nước tiểu, nước bọt,…

3. Nghiên cứu khảo sát mối liên hệ giữa các trị số sinh hóa và bệnh

 • Tiến hành các xét nghiệm sinh hóa và ghi nhận tình trạng bệnh.
 • Tìm mối liên hệ giữa các trị số sinh hóa và bệnh, từ đó đưa ra các đề xuất cận lâm sàng trong việc chẩn đoán bệnh.

 

Giáo trình và tài liệu

 • Bộ Y tế, Hóa sinh học, tập 1, Vụ Khoa học và Đào tạo, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012
 • Bộ Y tế, Hóa sinh học, tập 2, Vụ Khoa học và Đào tạo, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012.
 • Bộ môn Hóa sinh, Giáo trình Thực hành hóa sinh, Đại học Lạc Hồng.
 • Phạm Thị Trân Châu, Hóa sinh học các chất phân tử lớn trong hệ thống sống, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010.
 • Hoàng Trọng Quang, Hóa sinh, NXB Y học, 2012.
 • Trịnh Lê Hùng, Cơ sở hóa sinh, NXB Giáo dục, 2006.

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  126,795       1/158