Thạc sĩCông nghệ Thông tin

MÃ MH MÔN HỌC TÍN CHỈ
Phần 1: Kiến thức chung 6
900804 Tiếng Anh 3
900802 Triết học 3
Phần 2: Kiến thức cơ sở 10
Môn học bắt buộc 7
937801 Phương pháp nghiên cứu khoa học 4
937822 Lý thuyết đồ thị và ứng dụng 3
Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn) 3
937804 Kỹ thuật lập trình nâng cao 3
937823 Thống kê và ứng dụng trong tin học 3
Phần 3: Kiến thức ngành
Môn học bắt buộc 20
937824 Khai thác dữ liệu và ứng dụng 4
937825 Phương pháp toán học tính toán 4
937809 Học máy và ứng dụng 4
937826 Phân tích dữ liệu và dữ liệu lớn 4
937811 Xử lý ảnh và ứng dụng 4
Môn học tự chọn (chọn 3 trong 8 môn) 9
937812 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 3
937813 Logic mờ và ứng dụng 3
937814 Đánh giá an toàn mạng máy tính 3
937815 Hệ cơ sở tri thức 3
937816 Cơ sở dữ liệu suy diễn 3
937817 Hệ hỗ trợ ra quyết định 3
937818 Đồ họa máy tính 3
937819 Tối ưu tổ hợp và ứng dụng 3
Phần 4: Tốt nghiệp 15
937800 Luận văn thạc sĩ 15
Tổng cộng 60

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  87,824       1/453