Thạc sĩKế toán

MÃ MH MÔN HỌC TÍN CHỈ
Môn học chung 4
900801 Triết học 4
Kiến thức cơ sở ngành 20
Phần bắt buộc 12
940814 Phương pháp nghiên cứu nâng cao 4
939801 Lý thuyết kế toán 4
940815 Luật kinh tế - Tài chính - Kế toán 4
Phần tự chọn (Chọn 2 trong 4 môn học) 8
900806 Tài chính doanh nghiệp nâng cao 4
939804 Tài chính công 4
900807 Kinh tế lượng nâng cao 4
939803 Kinh tế học 4
Kiến thức chuyên ngành 21
Phần bắt buộc 12
939806 Kế toán tài chính nâng cao 4
939807 Kế toán quản trị nâng cao 4
939808 Kiểm toán nâng cao 4
Phần tự chọn (Chọn 3 trong 5 môn học) 9
939809 Kế toán quốc tế 3
939810 Kế toán công 3
939811 Hệ thống thông tin kế toán 3
939812 Kế toán môi trường 3
939813 Kế toán điều tra 3
Luận văn thạc sĩ 15
939800 Luận văn thạc sĩ 15
TỔNG CỘNG 60

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  87,821       1/454