Thạc sĩKỹ thuật Điện

MÃ MH MÔN HỌC TÍN CHỈ
Môn học chung 7
900802 Triết học 3
900803 Tiếng anh 4
Kiến thức cơ sở ngành
Phần bắt buộc 6
941801 Điện tử công suất nâng cao 3
941802 Hệ thống điện nâng cao 3
Phần tự chọn (chọn 2 trong 4 môn) 4
941803 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2
941804 Quản lý công nghệ và đổi mới 2
941805 Mô hình hóa và mô phỏng nâng cao 2
941806 Vận hành và điều khiển hệ thống điện 2
Kiến thức chuyên ngành
Phần bắt buộc 24
941807 Kỹ thuật điều khiển nâng cao 4
941808 Các nguồn năng lượng mới và tái tạo 4
941809 Mạng thần kinh nhân tạo 4
941810 Điều khiển truyền động điện 4
941811 Công nghệ nhà máy điện 4
941812 Matlab/Simulink và Vi điều khiển 4
Phần tự chọn (chọn 1 trong 2 môn) 4
941813 Chất lượng điện năng 4
941814 Bảo vệ và giám sát hệ thống điện 4
Luận văn thạc sĩ
941800 Luận văn thạc sĩ 15
TÔNG CỘNG 60

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  87,823       1/453