Thạc sĩTổ chức quản lý Dược

MÔN HỌC TÍN CHỈ
Môn học chung (3 tín chỉ) 3
Triết học 3
Kiến thức cơ sở ngành (15 tín chỉ) 15
Phương pháp nghiên cứu khoa học trong Dược xã hội học 3
Công nghệ thông tin ứng dụng trong ngành dược 2
Đạo đức trong hành nghề dược – Dược xã hội học 3
Quản lý chất lượng thuốc 2
Sinh dược học 3
Nghiên cứu các sản phẩm thuốc từ dược liệu 2
Kiến thức chuyên ngành (27 tín chỉ) 27
Phần bắt buộc (12 tín chỉ)12
Pháp chế dược nâng cao 3
Kinh tế y tế và Kinh tế dược chuyên ngành 3
Logistic và quản lý chuỗi cung ứng trong ngành dược 3
Kỹ năng giao tiếp và giáo dục hành vi sức khỏe 3
Phần tự chọn I (6 tín chỉ)
Chọn 3 trong 5 môn
6
Quản trị nghiệp vụ dược 2
Mỹ phẩm và thực phẩm chức năng 2
Thông tin thuốc và cảnh giác dược 2
Sở hữu trí tuệ trong ngành dược 2
Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo 2
Phần tự chọn II (9 tín chỉ)
Chọn 3 trong 8 môn
9
Quản trị kinh doanh dược 3
Marketing và thị trường dược phẩm 3
Quản trị bán hàng 3
Hồ sơ đăng ký thuốc 3
Quản trị công tác dược bệnh viện 3
Đánh giá sử dụng thuốc 3
Phân tích chi phí y tế 3
Sai sót thuốc trong bệnh viện 3
Luận văn thạc sĩ (15 tín chỉ) 15
Luận văn thạc sĩ 15
Tổng cộng 60

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  87,829       1/448