Thạc sĩKỹ thuật Xây dựng

MÃ MH MÔN HỌC TÍN CHỈ
Môn học chung 7
900802 Triết học
900803 Tiếng Anh
Kiến thức cơ sở ngành 6
Phần bắt buộc
942801 Phương pháp phần tử hữu hạn 3
942802 Cơ học đất nâng cao 3
Phần tự chọn (Chọn 2 trong 4 môn học)6
942803 Tính toán kết cấu theo lý thuyết tối ưu 3
942804 Động lực học kết cấu 3
942805 Ổn định kết cấu 3
942806 Tác động của gió và thiết kế kháng chấn 3
Kiến thức chuyên ngành
Phần bắt buộc17
942807 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2
942808 Kết cấu bê tông cốt thép nâng cao 4
942809 Kỹ thuật nền móng nâng cao 4
942810 Kết cấu thép- Bê tông liên hợp 3
942811 Kết cấu thép nâng cao 4
Phần tự chọn (Chọn 3 trong 7 môn học)9
942812 Kết cấu tấm vỏ 3
942813 Kết cấu bê tông ứng suất trước 3
942814 Công nghệ vật liệu Composite 3
942815 Kết cấu thép thành mỏng 3
942816 Tổ chức lao động và năng suất lao động trong xây dựng 3
942817 Quan trắc biến dạng công trình 3
942818 Quản lý và thẩm định dự án xây dựng 3
Luận văn thạc sĩ
942800 Luận văn thạc sĩ 15
TỔNG CỘNG 60

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  87,828       1/452