Thạc sĩTài chính Ngân hàng

MÔN HỌC TÍN CHỈ
Môn học chung 4
Triết học 4
Kiến thức cơ sở ngành 20
Phần bắt buộc12
Phương pháp nghiên cứu nâng cao 4
Tiền tệ ngân hàng và Thị trường tài chính 4
Luật kinh tế - Tài chính - Kế toán 4
Phần tự chọn (Chọn 2 trong 4 môn học)8
Tài chính doanh nghiệp nâng cao 4
Tài chính công 4
Kinh tế lượng nâng cao 4
Tài chính quốc tế nâng cao 4
Kiến thức chuyên ngành 21
Phần bắt buộc12
Đầu tư tài chính và quản lý danh mục đầu tư 4
Phân tích chính sách thuế 4
Quản trị ngân hàng hiện đại 4
Phần tự chọn (Chọn 3 trong 5 môn học)9
Thẩm định dự án nâng cao 3
Quản trị rủi ro ngân hàng 3
Tài chính hành vi 3
Tài chính phái sinh và quản trị rủi ro tài chính 3
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý 3
Luận văn thạc sĩ 15
Luận văn 15
Tổng cộng 60

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  87,825       1/453