Giới thiệu

Khoa Dược  »  Giới thiệu


Bộ môn Giải phẫu - Sinh lý - Bệnh học

Giới thiệu chung

Bộ môn Giải phẫu - Sinh lý - Bệnh học thuộc Khoa Dược, Trường Đại học Lạc Hồng được thành lập cùng với Khoa Dược vào năm 2013. Văn phòng của Bộ môn ở phòng H401 cơ sở Dược, Trường Đại học Lạc Hồng.

Bộ môn đảm nhận giảng dạy các kiến thức cơ bản về cấu trúc cơ thể người, cung cấp kiến thức cơ bản về chức năng bình thường của các cơ quan và hệ thống các cơ quan trong cơ thể; cơ chế bệnh sinh và biểu hiện lâm sàng của một số bệnh thường gặp trong cộng đồng cho chương trình đào tạo Dược sĩ đại học và nghiên cứu khoa học.

Nhân sự bộ môn:

Đối tượng giảng dạy: Sinh viên Dược đại học hệ chính quy và liên thông.

Mục tiêu giảng dạy:

- Học phần Giải phẫu học cung cấp những kiến thức cơ bản về hình thể và cấu tạo cơ thể người, mối liên quan giữa các bộ phận của cơ thể và tương quan của cơ thể với môi trường.

- Học phần Sinh lý học cung cấp những kiến thức cơ bản về chức năng của các cơ quan, hệ thống cơ quan trong cơ thể và cơ thể với môi trường.

- Học phần Sinh lý bệnh và Miễn dịch học giúp sinh viên biết được những thay đổi chức năng của tế bào, mô, cơ quan cơ thể khi bị bệnh và khả năng cơ thể nhận biết và loại bỏ yếu tố gây hại ra khỏi cơ thể.

- Học phần Bệnh học cung cấp cho sinh viên kiến thức về nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, biểu hiện lâm sàng, các điều tra cận lâm sàng một số bệnh thường gặp trong cộng đồng.

Giáo trình và tài liệu:

  • - Giải phẫu học hệ thống, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2014.
  • - Sinh lý học, Giáo trình lưu hành nội bộ, Khoa Dược, Trường Đại học Lạc Hồng, 2014.
  • - Thực tập Sinh lý học, Giáo trình lưu hành nội bộ, Khoa Dược, Trường Đại học Lạc Hồng, 2015.
  • - Bệnh học nội khoa, Giáo trình lưu hành nội bộ, Khoa Dược, Trường Đại học Lạc Hồng, 2014.
  • - Phạm Hoàng Phiệt (2004), Miễn dịch - Sinh lý bệnh, NXB Y học chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
  •  
  •  

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  126,436       1/196