Học bổ sung kiến thức

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Học bổ sung kiến thức

Thông báo nghỉ học

Tối ngày thứ Sáu, 05/8/16  lớp được nghỉ học môn Lý thuyết tài chính tiền tệ. Lịch học sẽ được bổ sung sau.

Trân trọng thông báo.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  20,251       1/198