Học bổ sung kiến thức

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Học bổ sung kiến thức

Thông báo đổi phòng thi tối 20/9/2018

Tối thứ 5, 20/9/2018. Lớp thi môn bổ sung kiến thức đổi phòng thi từ phòng B203 lên phòng B501.

Trân trọng thông báo./.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  20,280       1/198