Học bổ sung kiến thức

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Học bổ sung kiến thức

Cập nhật lịch học bổ sung kiến thức năm 2017

Lịch bổ sung kiến thức năm 2017 đã được cập nhật. Các anh chị vui lòng xem chi tiết qua link sau:

- Ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán

- Ngành Xây dựng


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  20,274       1/198