Học bổ sung kiến thức

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Học bổ sung kiến thức

Thông báo lịch học và thi bổ sung kiến thức năm 2016 (có đổi phòng)

Thông báo lịch học và thi bổ sung kiến thức năm 2016:

- Ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính- Ngân hàng

- Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Các anh chị học viên vui lòng có mặt tại phòng thi lúc 17h30.

Trân trọng.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  20,283       1/198