Học bổ sung kiến thức

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Học bổ sung kiến thức

Thông báo nghỉ học ngày 01/9/2018

Thứ Bảy, ngày 01/9/2018 các lớp bổ sung kiến thức được nghỉ. 

Trân trọng./.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  19,730       1/342