Học bổ sung kiến thức

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Học bổ sung kiến thức

Cập nhật lịch học bổ sung kiến thức môn Kiểm toán căn bản- ngành Kế toán

Thông báo thay đổi thời gian học bổ sung kiến thức môn Kiểm toán căn bản- ngành Kế toán.

Môn Kiểm toán căn bản sẽ học vào lúc 18h00 các ngày 05-06-07/9/2019, phòng B201- cơ sở 1.

Lịch bổ sung kiến thức chi tiết xem tại đây.

Trân trọng./.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  20,284       1/198