Học bổ sung kiến thức

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Học bổ sung kiến thức


Thông báo kế hoạch học bổ sung kiến thức đợt 2-2022

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2022-đợt 2, Khoa Sau đại học - Trường Đại học Lạc Hồng thông báo đến các anh chị học viên kế hoạch học bổ sung kiến thức như sau:

Thời gian học: Từ 01/8/2022-31/10/2022

Địa điểm: Cơ sở 1- Trường Đại học Lạc Hồng.

Kế hoạch chi tiết vui lòng xem tại đây.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  49,682       1/253