Học bổ sung kiến thức

Khoa Sau Đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Học bổ sung kiến thức

Lịch học bổ sung kiến thức khóa 11 năm 2019- nhóm ngành Kinh tế

Khoa Sau đại học thông báo lịch học bổ sung kiến thức khóa 11-2019 các ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán.

Các ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện và Kỹ thuật xây dựng khoa sẽ có thông báo sau.

Anh chị vui lòng theo dõi và tham gia học theo lịch dưới đây.

Lịch học bổ sung kiến thức năm 2019

Trân trọng./.