Học bổ sung kiến thức

Khoa Sau Đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Học bổ sung kiến thức

Thông báo nghỉ học tối 29/9/2020

Khoa Sau đại học, trường Đại học Lạc Hồng thông báo:

Do giáo viên có việc đột xuất nên tối nay 29/9/2020 lớp bổ sung kiến thức được nghỉ học môn Quản trị học. 

Lịch sẽ được dạy bù vào tối thứ Sáu, 09/10/2020 tại phòng B402.

Trân trọng thông báo./.


© 2019 Đại học Lạc Hồng
  13,380       1,380