Học bổ sung kiến thức

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Học bổ sung kiến thức


Cập nhật lịch thi và học bổ sung kiến thức các ngành

Khoa Sau đại học thông báo cập nhật lịch thi và học bổ sung kiến thức các ngành đợt 2. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng 

Ngành Công nghệ thông tin 

Ngành Kỹ thuật xây dựng

Ngành Kỹ thuật điện

Ngôn ngữ Anh


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  22,146       1/83