Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN

Khoá học Khoa học Dữ liệu (Data Science School)

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô và các bạn sinh viên.

Khoá học Khoa học Dữ liệu (Data Science School) do Vicohub và khoa Kỹ Thuật - Trường Đại học Tân Tạo tổ chức.

- Thời gian: từ ngày 19 đến ngày 22/12/2018
- Địa điểm: Trường Đại học Tân Tạo - Đức Hòa, Long An.
- Miễn phí cho tất cả các đối tượng tham dự.
Quý thầy, cô và các bạn sinh viên tham dự vui lòng đăng ký cho thầy Võ Ngọc Vinh - SĐT di động: 0972747526 - VP: 02513.952.945
Thời hạn đăng ký đến hết 16h00 ngày 15/11/2018. Sau thời gian trên, quý thầy, cô vui lòng đăng ký trực tiếp với Ban tổ chức.
Trân trọng kính gửi./.
TT.NCKH&ƯD
10/10/2018