Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN


NỘI DUNG

  Triển khai Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học - Euréka lần 23 năm 2021

  Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô và các bạn sinh viên! 
  Kế hoạch số 97-KHLT/TĐTN-ĐHQG ngày 28/7/2021 của Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh phối hợp với Đại học Quốc gia TP HCM về việc Tổ chức Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học - Euréka lần 23 năm 2021.

  • Vòng sơ tuyển (từ ngày 10/9/2021 đến 15/9/2021): do Hội đồng Nhà trường phản biện đánh giá.

  - Tác giả gửi tên đề tài và file mềm từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/9/2021 (file word và file pdf) toàn văn đề tài theo thể lệ của Ban tổ chức để TT NCKH&ƯD phân chia phản biện - Phụ trách thầy Võ Ngọc Vinh (Email: vongocvinh@lhu.edu.vn, số điện thoại 0972747526).

  - Ngày 20/9/2021 TT NCKH&ƯD công bố kết quả phản biện của Hội đồng đánh giá cấp trường.

  - Từ ngày 21/9/2021 đến ngày 23/9/2021 tác giả chỉnh sửa đề tài theo góp ý của Hội đồng.

  - Ngày 24/9/2021 tác giả gửi 02 cuốn toàn văn (bản in và file mềm) đề tài cho TT NCKH&ƯD để tổng hợp và gửi bài tham gia dự thi theo hồ sơ dự thi như sau:

  1. Phiếu đăng ký công trình tham dự Giải thưởng của tác giả hay nhóm tác giả công trình (1 bản theo mẫu M1, có dán hình 3x4) - Tải về.

  2. Bản sao Chứng minh nhân dân (CMND) không cần công chứng của tác giả, nhóm tác giả (nếu là nhóm tác giả, photo CMND của tất cả thành viên trong nhóm).

  3. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả dự thi nộp về Ban tổ chức Giải thưởng 02 quyển đề tài công trình nghiên cứu khoa học và 01 bản Poster trình bày tóm tắt nội dung nghiên cứu để triển lãm trong vòng bán kết. Kích thước Poster là 80x130cm (Poster chỉ cần nộp file mềm).

  Lưu ý: Trang bìa sử dụng đóng cuốn phải dùng màu xanh dương có đóng bìa kiến.

  Chi tiết thông tin quý thầy, cô vui lòng xem trên file đính kèm.

  * Thể lệ Giải thưởng - Tải về.

  * Tiêu chuẩn đánh giá và bố cục công trình nghiên cứu - Tải về.

  * Mẫu trang bìa - Tải về.

  * Kế hoạch số 97-KHLT/TĐTN-ĐHQG ngày 28/7/2021 - Tải về.

  * Thông báo số 01 ngày 31/8/2021 về việc tiếp nhận đề tài Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka - lần thứ 23 năm 2021.

  Trân trọng kính gửi./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    97,287       1/375