Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN


Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2021

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô và các bạn sinh viên!

Thông tin tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2021.

Giải thưởng được chia theo 6 lĩnh vực bao gồm:

1. Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông.

2. Cơ khí và tự động hóa.

3. Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống.

4. Công nghệ vật liệu.

5. Công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên.

6. Công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

* Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng:

- Thời hạn nộp hồ sơ xét tham gia Giải thưởng đến hết ngày 30/9/2021.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai, phụ trách: Đồng chí Nghĩa - Số điện thoại: 0933.188.786

** Chi tiết thông tin, thể lệ và biểu mẫu tham gia Giải thưởng quý thầy, cô vui lòng xem và tải về file đính kèm.

1. Công văn số 119 ngày 09/3/2021 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - Tải về.

2. Công văn số 146 ngày 24/3/2021 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai - Tải về.

3. Mẫu đơn đăng ký tham gia Giải thưởng - Tải về.

Trân trọng kính gửi./.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  202,621       1/615