Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN


Thông báo đăng ký tham gia Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2020-2021

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô Thông báo số 197/TB-ĐHLH ngày 11/3/2021 của Hiệu trưởng về việc đăng ký tham gia giải pháp Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2020-2021.

- Thời hạn gửi hồ sơ đăng ký về Trung tâm đến hết 16h00 ngày 26/4/2021.

- Thời gian dự kiến nghiệm thu hiệu quả áp dụng của sáng kiến tại các Đơn vị từ ngày 03/5/2021 đến hết ngày 07/5/2021.

- Thời gian dự kiến tổ chức Hội đồng đánh giá giải pháp vào ngày 15/5/2021.

Hồ sơ tham gia sáng kiến kinh nghiệm quý thầy, cô vui lòng gửi về Trung tâm (thầy Võ Ngọc Vinh phụ trách - thông tin liên hệ: SĐT VP: 02513.953.373, DĐ: 0937535378).

*** Lưu ý: Sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng theo Quy định được ban hành theo Quyết định số 183/QĐ-HĐSK ngày 07/8/2020 của Chủ tịch Hội đồng sáng kiến tỉnh Đồng Nai.

- Mỗi giải pháp chỉ có tối đa 02 thành viên tham dự, có nêu tỷ lệ % của mỗi thành viên tham gia giải pháp.

- Ngoài báo cáo sáng kiến kinh nghiệm như mọi năm thì điểm mới có thêm 2 nội dung đó là:

1. Báo cáo sáng kiến là kết quả đề tài nghiên cứu khoa học đã được thực hiện và nghiệm thu trong năm học.

2. Kết quả của sáng kiến/đề tài nghiên cứu khoa học có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng cấp cơ sở.

*** Chi tiết thông tin quý thầy, cô vui lòng xem trên file đính kèm.

1. Thông báo đăng ký sáng kiến kinh nghiệm năm 2020-2021 - Tải về.

2. Hướng dẫn số 1678/HD-SKHCN ngày 10/9/2020 ủa Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai về việc Thực hiện công tác xét công nhận sáng kiến; xét công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - Tải về.

*** Các biểu mẫu:

1. Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm - Tải về.

2. Báo cáo sáng kiến là kết quả đề tài nghiên cứu khoa học - Tải về.

3. Kết quả của sáng kiến/đề tài nghiên cứu khoa học có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng cấp cơ sở - Tải về.

4. Trang bìa - Tải về.

Trân trọng kính gửi./.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  202,613       1/610