Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN


Hội nghị và Triển lãm Quốc tế Việt Nam lần thứ 6 về Điều khiển và Tự động hóa

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô!

Thông tin về Hội nghị và Triển lãm Quốc tế Việt Nam lần thứ 6 về Điều khiển và Tự động hóa

Hội Tự động hóa Việt Nam định kỳ 2 năm một lần tổ chức Hội nghị - Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa với tên tiếng Anh là Vietnam International Conference and Exhibition on Control and Automation (VCCA) nhằm thúc đẩy phát triển Điều khiển học và Công nghệ Tự động hóa phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Hội nghị VCCA-2021 là Hội nghị VCCA lần thứ 6 được Hội Tự động hóa Việt Nam tổ chức, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh là đơn vị đăng cai, thời gian dự kiến trong hai ngày 05-06/11/2021.

Tiêu chí Hội nghị:
Tự động hoá trong chương trình chuyển đổi số Quốc gia: Thông minh và sáng tạo
Các chủ đề chính của Hội nghị:

1. Tự động hóa

2. Điều khiển học

3. Ứng dụng

Quy cách nộp bài:
Bài báo phải là công trình công bố các kết quả nghiên cứu và ứng dụng mới, chưa công bố được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh theo định dạng của Hội nghị VCCA-2019. Quy cách viết bài xin tham khảo ở trang web Hội nghị http://vcca.engineer/vcca2021/vi/ và nộp trực tuyến toàn văn qua trang
https://easychair.org/conferences/?conf=vcca2021 trước ngày 31/07/2021. Khi bài báo được chấp nhận, tác giả phải đăng ký tham dự và trình bày tại Hội nghị. Các báo cáo không đăng ký trình bày sẽ không được đưa vào USB kỷ yếu Hội nghị.

Các mốc thời gian:
Nộp toàn văn báo cáo: 15/3/2021 – 31/7/2021
Thông báo chấp nhận bài: 31/8/2021 – 15/9/2021
Nộp bài đã hoàn thiện: 30/9/2021 – 05/10/2021
Đăng ký tham dự Hội nghị: 06/10/2021 – 03/11/2021
Hội nghị: 05-06/11/2021

Chi tiết thông tin quý thầy, cô vui lòng xem trên file đính kèm - Tải về.

Trân trọng kính gửi./.

 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  202,581       1/613