Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN


Tham gia Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2021

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô!

Công văn đến số 827/SKHCN-QCN ngày 18/5/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai về việc tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2021.

Thời hạn gửi hồ sơ đề xuất về Trung tâm đến 16h00 ngày 5/6/2021.

Thời hạn gửi hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 10/6/2021.

Chi tiết thông tin và mẫu báo cáo tóm tắt công trình quý thầy, cô vui lòng xem trên file đính kèm.

Chi tiết công văn đến - Tải về.

Tiêu chí tham gia Sách vàng Sáng tạo năm 2021 - Tải về.

Mẫu đăng ký tham gia Sách vàng Sáng tạo năm 2021 - Tải về.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  209,835       1/601