Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN


Kỷ yếu sáng kiến Trường Đại học Lạc Hồng năm học 2022-2023

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô!

Cuốn Kỷ yếu sáng kiến Trường Đại học Lạc Hồng năm học 2022-2023.

Chi tiết nội dung quý thầy, cô vui lòng xem tại đây - Tải về.

Trân trọng kính gửi./.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  202,615       1/614