Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN


Triển khai Giải thưởng Khoa học và công nghệ cấp bộ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng năm 2024

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô và các bạn sinh viên!

Kế hoạch số 242/KH-ĐHLH ngày 27/2/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng về việc Triển khai Giải thưởng Khoa học và công nghệ cấp bộ dành cho giảng viên trẻ/ sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng năm học 2023-2024.

Chi tiết Kế hoạch 242/KH-ĐHLH ngày 27/2/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng - Tải về.

Thông tin giải thưởng căn cứ vào Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT, ngày 11/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học;

Chi tiết Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT, ngày 11/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Tải về.

Công văn số 653/BGDĐT-KHCNMT ngày 20/02/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Giải thưởng KH&CN dành cho giảng viên trẻ trong cơ sở giáo dục đại học năm 2024 - Tải về.

Công văn số 654/BGDĐT-KHCNMT ngày 20/02/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2024 - Tải về.

Giải thưởng Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ

- Điều kiện xét: Được quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT, ngày 11/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Mục 2 tại Kế hoạch số 653/BGDĐT-KHCNMT ngày 20/02/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đối tượng tham gia: Tác giả chính là giảng viên cơ hữu tại Trường Đại học Lạc Hồng, có độ tuổi từ 35 tuổi trở xuống.

Tải Hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng - Tải về.

- Công văn gia hạn thời gian nộp hồ sơ  - Tải về. Thời gian gia hạn đến ngày 31/7/2024 (chỉ cần nộp bản điện tử).

Giải thưởng Khoa học và công nghệ dành cho Sinh viên.
-    Điều kiện xét: Được quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT, ngày 11/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
-    Đối tượng tham gia là sinh viên đang học tại trường tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng (trước ngày 30/6/2024).

Tải Hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng - Tải về.

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ: Thời hạn nộp hồ sơ đến hết 16h00 ngày 15/5/2024 (Đối với giảng viên) và ngày 10/6/2024 (đối với sinh viên) tại Văn phòng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng Trường Đại học Lạc Hồng (Cơ sở 6). Phụ trách thầy Võ Ngọc Vinh, email: vongocvinh@lhu.edu.vn, số điện thoại VP: 02513.953.373 – Di động: 0937.535.378 (zalo).

Trân trọng kính gửi./.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  202,601       1/614