Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN


Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô.

Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.

Thông báo số 1035/TB-SKHCN ngày 11 tháng 5 năm 2022 về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023 - Tải về.

Thời hạn gửi hồ sơ đề xuất đến hết ngày 15/6/2022.

Hồ sơ gửi trực tiếp về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.

I. Lĩnh vực đề xuất bao gồm:

1. Khoa học xã hội - nhân văn.

2. Khoa học nông nghiệp.

3. Khoa học kỹ thuật và công nghệ.

4. Y tế - giáo dục.

5. Bảo vệ môi trường.

6. Công nghệ thông tin và truyền thông.

II. Hồ sơ tham dự

1. Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cáp tỉnh: Mẫu A1-PĐX - Tải về.

2. Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (dùng cho đề tài KH&CN hoặc đề án khoa học): Mẫu B1-PĐH - Tải về.

3. Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (dùng cho dự án sản xuất thử nghiệm): Mẫu B2-PĐH - Tải về.

4. Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (dùng cho dự án khoa học và công nghệ): Mẫu B3-PĐH - Tải về.

Trân trọng kính gửi./.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  202,594       1/613