Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN

Hội nghị quốc tế về kỹ thuật và khoa học hệ thống (ICSEE 2019)

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô!

Thông báo số 1 Hội nghị quốc tế về kỹ thuật và khoa học hệ thống (ICSEE 2019)

Hội nghị tập trung vào các chủ đề:

1. Kỹ thuật điều khiển, kỹ thuật điện - Điện tử;

2. Các công cụ và ứng dụng hệ thống thông minh, tự động hóa;

3. Hệ thống y tế và sức khỏe;

4. Ứng dụng hệ thống trong kinh doanh và công nghiệp;

5. Hệ thống an toàn và bảo mật;

6. Năng lượng tái tạo...

Hạn cuối nhận toàn văn bài viết: 28/02/2018.

Thông báo chấp nhận bài viết: 30/4/2019.

Hạn cuối đăng ký trực tuyến: 15/6/2019.

Chi tiết thông tin quý thầy, cô vui lòng xem trên file đính kèm.

Trân trọng kính gửi./.

TT.NCKH&ƯD

07/11/2018