Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN

Đề xuất các vấn đề khoa học và công nghệ hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô!

Công văn đến số 105/TB-SKHCN ngày 16/01/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai về việc đề xuất các vấn đề khoa học và công nghệ hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thời hạn gửi hồ sơ: Trước ngày 26/01/2019.

Địa điểm: Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.

Mẫu đề xuất thông tin trên file đính kèm.

Chi tiết thông tin quý thầy, cô vui lòng xem file đính kèm - Tải về.

Trân trọng kính gửi./.

TT.NCKH&ƯD

24/01/2019