Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN

NỘI DUNG

  Thư mời viết bài diễn đàn khoa học "Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai hội nhập vùng và liên vùng: Cơ hội - Thách thức - Hướng phát triển"

  Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô!

  Thư mời viết bài diễn đàn khoa học "Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai hội nhập vùng và liên vùng: Cơ hội - Thách thức - Hướng phát triển" do Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp với trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tổ chức.

  Bài tham luận và Tóm tắt gửi trước ngày 30 tháng 4 năm 2019.

  Chi tiết thông tin quý thầy, cô vui lòng xem trên file đính kèm - Tải về

  Trân trọng kính gửi!

  TT.NCKH&ƯD

  22/3/2019


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    52,852       1/231