Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN

Thư mời viết bài tham dự Hội thảo "Giải pháp phát triển bền vững giáo dục đại học ngoài công lập ở Việt Nam"

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô!

Thư mời viết bài tham dự Hội thảo "Giải pháp phát triển bền vững giáo dục đại học ngoài công lập ở Việt Nam" do Trường Đại học Hòa Bình chủ trì tổ chức.

Thời gian đăng ký và nộp bài tham luận trước ngày 03 tháng 5 năm 2019.

Chi tiết thông tin quý thầy, cô vui lòng xem trên file đính kèm - Tải về

Trân trọng kính gửi!

TT.NCKH&ƯD

22/3/2019