Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN

NỘI DUNG

  Công văn đề xuất nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu thuộc Chương trình nghiên cứu chung Đông Á (e-ASIA JRP) thực hiện từ năm 2020

  Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô!

  Công văn đến số 1050/BGDĐT-KHCNMT của Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ngày 18/3/2019 về việc đề xuất nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu thuộc Chương trình nghiên cứu chung Đông Á (e-ASIA JRP) thực hiện từ năm 2020.

  Các lĩnh vực đề xuất bao gồm:

  1. Lĩnh vực nông nghiệp.

  2. Lĩnh vực vật liệu.

  Thời gian thực hiện không quá 3 năm

  Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 19 tháng 4 năm 2019.

  Chi tiết thông tin quý thầy, cô vui lòng xem trên file đính kèm. Tải về.

  Trân trọng kính gửi./.

  TT NCKH&ƯD

  25/3/2019


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    52,850       1/231