Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN

Công văn đề xuất nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu thuộc Chương trình nghiên cứu chung Đông Á (e-ASIA JRP) thực hiện từ năm 2020

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô!

Công văn đến số 1050/BGDĐT-KHCNMT của Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ngày 18/3/2019 về việc đề xuất nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu thuộc Chương trình nghiên cứu chung Đông Á (e-ASIA JRP) thực hiện từ năm 2020.

Các lĩnh vực đề xuất bao gồm:

1. Lĩnh vực nông nghiệp.

2. Lĩnh vực vật liệu.

Thời gian thực hiện không quá 3 năm

Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 19 tháng 4 năm 2019.

Chi tiết thông tin quý thầy, cô vui lòng xem trên file đính kèm. Tải về.

Trân trọng kính gửi./.

TT NCKH&ƯD

25/3/2019