Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN


NỘI DUNG

  Phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai năm 2019

  Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô và các bạn sinh viên!

  Công văn đến số 63/BTC ngày 05/3/2019 của Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai về việc Phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai năm 2019.

  Lĩnh vực dự thi bao gồm:

  1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông.

  2. Cơ khí tự động hóa, xây dựng và giao thông vận tải.

  3. Vật liệu, Hóa chất và năng lượng.

  4. Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên môi trường.

  5. Y dược.

  6. Giáo dục đào tạo.

  Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp về BTC đến hết ngày 14/6/2019.

  Thời hạn nộp hồ sơ về Trung tâm NCKH&ƯD đến hết ngày 10/6/2019.

  Chi tiết thông tin quý thầy, cô và các bạn sinh viên vui lòng xem trên file đính kèm.

  Thư mời phát động Hội thi - Tải về.

  Thể lệ Hội thi - Tải về.

  Hướng dẫn tham gia Hội thi - Tải về.

  Trân trọng kính gửi./.

  TT.NCKH&ƯD

  27/3/2019


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    90,465       1/243