Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN


NỘI DUNG

  Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2019

  Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô và các bạn sinh viên công văn đến số 1472/BGDĐT-KHCNMT ngày 08/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giới thiệu, đề nghị tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2019.

  Hồ sơ xét tặng Giải thưởng theo Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT ngày 16/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Tài liệu đính kèm: Tải về.

  Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp đến hết ngày 30/6/2019 tính theo đấu bưu điện.

  Thời hạn nộp hồ sơ về Trung tâm đến hết ngày 25/6/2019.

  Chi tiết thông tin quý thầy, cô vui lòng xem công văn đính kèm: Tải về.

  Trân trọng kính gửi./.

  TT.NCKH&ƯD

  11/4/2019


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    90,461       1/420