Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN


NỘI DUNG

  Cuộc thi Sáng tạo trẻ về chủ đề "Đổi mới vì một cơ sở hạ tầng bền vững - Innovation for Sustainable Infrastructure"

  Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô và các bạn sinh viên công văn đến số 1077/TM-ĐHCNGTVT ngày 09/4/2019 của Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải về việc tham gia Cuộc thi Sáng tạo trẻ về chủ đề "Đổi mới vì một cơ sở hạ tầng bền vững - Innovation for Sustainable Infrastructure"

  Thời hạn nhận bài đến hết ngày 30/6/2019.

  Chi tiết thông tin quý thầy cô và các bạn sinh viên vui lòng xem file đính kèm - Tải về.

  Trân trọng kính gửi./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    90,477       1/370