Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN

Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học Trường Đại học Bình Dương

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô!

Thư mời viết bài tham dự Hội thảo Khoa học đến từ Trường Đại học Bình Dương.

Hội thảo với chủ đề: Đề xuất giải pháp quản lý và phát triển sản phẩm du lịch theo hướng bền vững.

Tác giải đăng ký thông tin trước ngày 20/6/2019.

Bài viết hoàn thiện gửi trước ngày 10/10/2019.

Chi tiết thông tin quý thầy cô vui lòng xem trên file đính kèm - Tải về

Trân trọng kính gửi./.