Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN


NỘI DUNG

  Cuộc thi “Sáng tạo trong tầm tay” năm 2019 trong lĩnh vực Nông nghiệp vùng Đông Nam Bộ

  Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô!

  Kế hoạch số 23/KH-CPN ngày 12/3/2019 của Cục công tác phía Nam Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Tổ chức Cuộc thi “Sáng tạo trong tầm tay” năm 2019 trong lĩnh vực Nông nghiệp vùng Đông Nam Bộ.

  Cục công tác phía Nam Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn TP.HCM tổ chức cuộc thi.

  Hạn chót nhận phiếu đăng ký và giới thiệu về sản phẩm dự thi gửi về Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ là ngày 15/7/2019.

  Hạn chót nhận phiếu đăng ký và giới thiệu về sản phẩm dự thi gửi về Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng là ngày 12/7/2019.

  Chi tiết thông tin quý thầy, cô vui lòng xem trên file đính kèm bên dưới.

  1. Kế hoạch.

  2. Thể lệ.

  3. Phiếu đăng ký.

  Trân trọng kính gửi./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    82,291       1/247