Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN


Đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô!

Công văn đến từ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai ngày 11/10/2019 về việc Đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025: "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0" bắt đầu thực hiện từ năm 2021.

* Các đề xuất phải phù hợp mục tiêu, nội dung và sản phẩm được ban hành kèm theo Quyết định 2813/QĐ-BKHCN ngày 27/8/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

* Các đề xuất cần bám sát nội dung hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 2854/BKHCN-VP ngày 12/9/2019.

* Yêu cầu hồ sơ:

- Mẫu đề xuất nhiệm vụ theo quy định tại phụ lục của Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN: mẫu A1-ĐXNV (đối với đề tài); mẫu A2-ĐXNV (đối với dự án SXTN) hoặc Mẫu A3-ĐXNV (đối với dự án KHCN).

- Văn bản thể hiện nhu cầu của doanh nghiệp đối với vấn đề KH&CN đề xuất đặt hàng và cam kết của doanh nghiệp trong việc đối ứng một phần kinh phí, phối hợp thực hiện, tiếp nhận, ứng dụng, thử nghiệm kết quả nghiên cứu.
- Văn bản minh chứng về công nghệ hoặc sản phẩm KH&CN có khả năng ứng dụng hoặc có xuất xứ từ kết quả nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ đã được hội đồng KH&CN đánh giá, nghiệm thu và kiến nghị triển khai áp dụng hoặc là kết quả khai thác sáng chế hoặc giải pháp hữu ích (áp dụng đối với đề xuất đặt hàng dự án sản xuất thử nghiệm).

* Thời gian:

- Kể từ ngày thông báo đến hết ngày 18/11/2019.

- Nơi nhận phiếu đề xuất: Trung tâm NCKH&ƯD Trường Đại học Lạc Hồng (CS6) phụ trách thầy Võ Ngọc Vinh hoặc gửi trực tiếp qua Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai (Số 1597 đường Phạm Văn Thuận, Phường Thống Nhất, Tp Biên Hòa, T. Đồng Nai).

- Bản mềm gửi về địa chỉ email: vongocvinh@lhu.edu.vn hoặc gưi trực tiếp Sở KHCN qua Email khcndn.qlk@gmail.com

Công văn và biểu mẫu đính kèm:

1. Công văn đến 1772/SKHCN-QLK ngày 11/10/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025: "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0" bắt đầu thực hiện từ năm 2021 - Tải về.

2. Quyết định 2813/QĐ-BKHCN ngày 27/8/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Tải về.

3. Công văn số 2854/BKHCN-VP ngày 12/9/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Tải về

4. Quyết định 3685/QĐ-BKHCN ngày 3/12/2018 của Bộ Khoa học Công nghệ về việc Ban hành Danh mục các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4..0 - Tải về.

5. Mẫu đề xuất nhiệm vụ theo quy định tại phụ lục của Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN, - Tải về.

Trân trọng kính gửi./.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  109,257       1/340