Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN

Thông báo đăng ký tham gia giải pháp Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019-2020

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô!

Thông báo số 82/TB-ĐHLH ngày 17/02/2020 của Hiệu trưởng về việc đăng ký tham gia giải pháp Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019-2020

Thời hạn đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết 16h00 ngày 25/4/2020

Thời gian nghiệm thu dự kiến từ ngày 02/5/2020 đến ngày 09/5/2020

Thời gian tổ chức Hội đồng đánh giá dự kiến ngày 16/5/2020

Chi tiết thông tin quý thầy, cô vui lòng xem trên file đính kèm.

Công văn số 82/TB-ĐHLH - Tải về.

Mẫu viết báo cáo - Tải về.

Mẫu trang bìa - Tải về.

Trân trọng kính gửi./.