Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN


Kế hoạch Tổ chức xét tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp bộ năm 2020

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô và các bạn sinh viên Kế hoạch số 94/KH-BGDĐT ngày 20/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Kế hoạch Tổ chức xét tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2020

*** Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời gian nộp hồ sơ và bản điện tử công văn tham gia xét Giải thưởng: Từ ngày 25/7/2020 đến 17h00 ngày 30/8/2020.

-Thời hạn nộp hồ sơ về Trung tâm trước 16h00 ngày 15/8/2020.

*** Địa điểm Tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải thưởng tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Mình.

Chi tiết thông tin quý thầy, cô vui lòng xem trên file đính kèm và liên hệ với thầy Võ Ngọc Vinh - Điện thoại văn phòng 02513.952.945 - Di động 0972747526.

Công văn kế hoạch - Tải về.

Công văn gia hạn thời gian nộp đề tài - Tải về.

Hướng dẫn định dạng đề tài - Tải về.

Mẫu 03 Thông tin kết quả đề tài - Tải về.

Mẫu 04 Thông tin sinh viên chịu trách nhiệm thực hiện đề tài - Tải về.

Trân trọng kính gửi./.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  108,438       1/146