Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN


Thông báo xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2020

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô!

Công văn số 617/BGDĐT-KHCNMT ngày 02/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2020.

Lĩnh vực xét tặng:

1. Cải cách giáo dục và đào tạo.

2. Xóa đói, giảm nghèo.

3. Phát triển kinh tế bền vững.

4. Y - dược học, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

5. Văn học.

Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/9/2020.

Chi tiết thông tin quý thầy, cô vui lòng xem trên file đính kèm

Công văn số 617 - Tải về.

Trân trọng kính gửi./.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  202,588       1/613