Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN


Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện năm 2021 cấp tỉnh

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô.

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.

Công văn số 465 Đề xuất đề tài cấp tỉnh - Tải về.

Công văn đến số 1853 đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021 - Tải về.

Danh mục đề xuất đặt hàng thực hiện nhiệm vụ KH&CN của các huyện, thành phố năm 2021 - Tải về.

Danh mục đề xuất đặt hàng thực hiện nhiệm vụ KH&CN do UBND Tỉnh chỉ đạo - Tải về.

Thời hạn gửi hồ sơ đề xuất đến hết ngày 20/10/2020.

Hồ sơ gửi trực tiếp về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.

I. Lĩnh vực đề xuất bao gồm:

1. Khoa học nông nghiệp.

2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ.

3. Khoa học xã hội - nhân văn.

4. Y tế - giáo dục.

5. Bảo vệ môi trường.

6. Công nghệ thông tin và truyền thông.

II. Hồ sơ tham dự

Mẫu A1-ĐXĐT/TA: Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (dùng cho đề tài hoặc đề án) - Tải về.

Mẫu A2-ĐXDASXDN: Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (dùng cho dự án SXTN) - Tải về.

Mẫu A3-ĐXDAKHCN: Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (dùng cho dự án khoa học và công nghệ) - Tải về.

Trân trọng kính gửi./.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  202,604       1/614