Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN


Tham gia Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2020

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô!

Công văn đến số 77/LHHĐN ngày 27/4/2020 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai về việc Tham gia Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2020.

Thời hạn gửi hồ sơ đề xuất về Trung tâm đến 16h00 ngày 25/5/2020.

Thời hạn gửi hồ sơ về Liên Hiệp hội trước ngày 31/5/2020.

Mẫu báo cáo tóm tắt công trình quý thầy, cô vui lòng xem trên file đính kèm.

Chi tiết công văn đến - Tải về


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  202,609       1/614