Nghiên cứu khoa học

Khoa Ngôn Ngữ Anh  »  Nghiên cứu khoa học

Địa điểm kiểm tra tiến độ NCKH sv lần 16

Các bạn sinh viên làm NCKH lại đợt này chú ý:

  • Buổi kiểm tra tiến độ NCKH sinh viên vào ngày thứ Bảy 26/03/2011 sẽ bắt đầu vào lúc 8h sáng tại phòng G207, cơ sở 5
  • Thứ tự trình bày đúng theo thứ tự trong danh sách đề tài được thông báo lần trước
  • Ngoài ra các bạn sinh viên phải điền thông tin vào phiếu kiểm  tra tiến độ thực hiện (được gửi kèm dưới đây), in ra và nộp cho thầy Tùng trước khi báo cáo

Lưu ý: sinh viên nào không đến báo cáo tiến độ vào ngày mai sẽ không được thực hiện tiếp

Mẫu phiếu kiểm tra tiến độ