Nghiên cứu khoa học

Khoa Ngôn ngữ Anh  »  Nghiên cứu khoa học


NỘI DUNG

  Thông báo về việc nộp bài NCKH hoàn chỉnh và báo cáo cấp khoa

  Các bạn sinh viên làm NCKH đợt này chú ý

  Dưới đây là thời gian nộp bài NCKH hoàn chỉnh, thời gian báo cáo cấp khoa, format của bài nghiên cứu, và những qui định về NCKH mà các bạn cần lưu ý. Các bạn đọc kỹ để thực hiện cho đúng

  Nhấp vào đây để xem chi tiết

  Nhấp vào đây để xem format bài NCKH


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    543,743       1/193