Nghiên cứu khoa học

Khoa Ngôn ngữ Anh  »  Nghiên cứu khoa học


Thời gian và địa điểm báo cáo proposal đề tài NCKH sinh viên

Các bạn sinh viên khóa 07 làm NCKH đợt này chú ý:

  • Buổi báo cáo proposal đợt này sẽ được tổ chức tại phòng E 303 cơ sở 3. Tất cả sinh viên báo cáo phải có mặt đầy đủ lúc 7h45 để chuẩn bị.
  • Những sinh viên nào mới thay đổi đề tài thì phải trình bày được kế hoạch nghiên cứu.
  • Mỗi sinh viên có khoảng 10 phút để trình bày
  • Những sinh viên nào có sự thay đổi về tên đề tài mà chưa báo cho khoa biết thì phải gửi tên đề tài mới qua mail cho thầy Tùng muộn nhất là chiều thứ Sáu 16/09
  • Sinh viên in phiếu đăng ký theo mẫu đính kèm đưới đây điền đầy đủ vào các mục và mang nộp cho thầy Tùng  vào ngày thứ Bảy 17/09
  • Sinh viên nào vắng mặt buổi báo cáo này sẽ không được tiếp tục nghiên cứu đợt này

Nhấp vào đây để xem và in phiếu đăng ký đề tài


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  663,850       1/315