Nghiên cứu khoa học

Khoa Ngôn ngữ Anh  »  Nghiên cứu khoa học


NỘI DUNG

  Thông báo về NCKH sinh viên khoa Ngoại Ngữ lần 16

  Trong đợt NCKH lần thứ 16 này (sẽ bảo vệ cấp khoa vào đầu tháng 06 năm 2011), khoa Ngoại Ngữ có 15 sinh viên tham gia trong đó có 01 sinh viên khóa 06 đêm, 12 sinh viên khóa 06 ngày (nghiên cứu lại), và 02 sinh viên khóa 05 đêm (nghiên cứu lại). Tên và đê tài của 15 sinh viên làm NCKH đợt này được gửi đính kèm trong danh sách dưới đây.

  Những sinh viên nghiên cứu lại đợt này phải lên khoa đóng lệ phí NC lại (750.000đ) trước khi tiếp tục thực hiện bài NC.

  Tất cả sinh viên làm NC đợt này phải nộp lại phiếu đăng ký và phiếu thuyết minh đề tài lên khoa (in phiếu theo file dính kèm, nộp Mr. Tùng hạn chót vào ngày 05/03/2011)

  Những sinh viên nào giáo viên từ chối hướng dẫn tiếp khoa sẽ tìm giáo viên hướng dẫn khác thay thế.

  Những sinh viên nào có nguyện vọng thay đổi GVHD thì phải viết đơn nộp lên khoa khoa mới giải quyết

  Khoa sẽ thông báo danh sách GVHD trong thời gian sớm nhất có thể nên sinh viên phải thường xuyên vào mục NCKH của khoa xem thông báo

  Mọi trường hợp chậm trể khoa sẽ không giải quyết

  Nhấp vào đây để xem danh sách sinh viên NCKH đợt này

  Nhấp vào đây để in phiếu đăng ký và phiếu thuyết minh đề tài

   


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    521,833       1/228