Nghiên cứu khoa học

Khoa Ngôn ngữ Anh  »  Nghiên cứu khoa học


NỘI DUNG

  Lộ trình NCKH và format bài nghiên cứu

  Dưới đây là lộ trình NCKH dành cho sinh viên của khoa Ngoại Ngữ và format bài NC. Những sinh viên nào có tham gia NCKH phải đọc kỹ để nắm được lộ trình và viết đúng theo format bài NC

  Nhấp vào đây để xem lộ trình NCKH

  Nhấp vào đây để xem format bài nghiên cứu


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    544,682       1/512