Nghiên cứu khoa học

Khoa Ngôn Ngữ Anh  »  Nghiên cứu khoa học

Kết quả báo cáo NCKH sinh viên lần 17

Dưới đây là kết quả báo cáo NCKH sinh viên lần 17 (khóa 07 ngày)

Trong tuần sau, tất cả những sinh viên đạt cấp khoa phải nộp quyển bìa mạ vàng lên khoa (gặp thầy Tùng hoặc cô Hằng)

Nhấp vào đây để xem kết quả NCKH