Nghiên cứu khoa học

Khoa Ngôn ngữ Anh  »  Nghiên cứu khoa học


Thời gian và địa điểm báo cáo proposal đề tài NCKH sinh viên (buổi thứ hai)

Buổi báo cáo proposal đề tài NCKH của sinh viên khóa 07 (buổi thứ 2) vẫn sẽ tiếp tục được tổ chức tại phòng E 303 cơ sở 3

Các bạn sinh viên phải có mặt lúc 1h (chiều thứ 5, 22/09) để chuẩn bị


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  678,657       1/619